księgowość i rachunkowość
księgowa

Zasady współpracy

Podstawą współpracy jest pisemna umowa, po podpisaniu której obowiązki klienta sprowadzają się do rzetelnego dokumentowania swojej działalności poprzez wystawianie faktur, rachunków, dokumentów kasowych oraz przyjmowanie dokumentów związanych z zakupami.

Dokumenty w uzgodnionych terminach dostarczane są przez klienta do naszego biura lub odbierane przez naszego pracownika w siedzibie klienta. Ostateczny termin przekazania dokumentów upływa z reguły 8 dnia następnego miesiąca. Po sporządzeniu miesięcznych rozliczeń przygotowujemy wydruki ksiąg i rejestrów, wypełniamy deklaracje i dostarczamy je do odpowiednich urzędów. Klient otrzymuje pisemne informacje dotyczące sytuacji finansowej firmy. Dokumenty źródłowe i księgi mogą być przechowywane w naszym biurze lub w siedzibie klienta. Możliwe jest także oddelegowanie naszego pracownika do pracy w siedzibie Klienta i prowadzenie ksiąg przy wykorzystaniu jego oprogramowania.

Gwarantujemy zachowanie w poufności wszelkich informacji ujawnionych nam w związku z wykonywaniem umowy.


Podstawą do zapłaty naszego wynagrodzenia jest faktura, wystawiana co miesiąc po wykonaniu usługi.

© Copyrights, Biuro Rachunkowe PKR, ul. Akacjowa 47, 35-113 Rzeszów