księgowość i rachunkowość
księgowa

System analiz finansowych

Przygotowany dla Państwa system jest aplikacją typu Business Intelligence. Inaczej mówiąc jest to system, który ułatwia analitykę biznesową czyli proces przekształcania danych w informacje, a
informacji w wiedzę, która następnie może być wykorzystana do zwiększenia konkurencyjności naszych Klientów. Celem wprowadzenia go była chęć podnoszenia efektywności kooperacji pomiędzy Podkarpacka Kancelaria Rachunkowa i naszymi partnerami biznesowymi. Aplikacja automatyzuje procesy zaawansowanej analityki finansowej w zakresie wykonywania rozbudowanych analiz i raportów finansowych dla klientów Kancelarii.

Korzyści dla Klientów związane z korzystaniem z systemu zaawansowanej analityki finansowej:

 • Uzyskanie dostępu do narzędzi analiz BI w obszarze finansów w rozsądnej opłacie abonamentowej, zamiast ponoszenia inwestycji na wdrażania rozbudowanych narzędzi dostępnych na rynku, rzędu kilkuset tysięcy złotych,
 • Skrócenie czasu oczekiwania na przygotowanie zaawansowanych analiz, raportów (z kilku dni do kilku minut),
 • Proste i błyskawiczne uzyskanie analogicznego raportu/analizy przy innym zakresie czasu czy innych kryteriach raportu
 • Możliwość pobierania raportów i analiz w kilku, standaryzowanych formatach stosownie do potrzeb (XLS, PDF, CSV)
 • Gwarancja bezpieczeństwa danych i autoryzowanego dostępu do danych wrażliwych, dzięki wdrożeniu podpisu elektronicznego
 • Gwarancja poprawności rachunkowej prezentowanych raportów, dzięki eliminacji człowieka z procesu gromadzenia, przetwarzania danych i wykonywania obliczeń,
 • Trafniejsze decyzje biznesowe i finansowe, dzięki zawsze aktualnej informacji o kondycji finansowej swojego przedsiębiorstwa

 

Przykłady raportów:

 • Bilans, rachunek zysków i strat, rozrachunki z kontrahentami
 • Raport analizy wskaźnikowej
 • Raport analizy trendów
 • Raport z wyceny przedsiębiorstwa
 • Raport o zdolności kredytowej

 

Wykorzystane technologie:

 • system implementuje elektroniczną wymianę danych (EDI)
 • wdrożona została technologia podpisu elektronicznego
 • hurtownia danych (Hurtownia danych jest dedykowaną bazą danych zawierającą szczegółowe, historyczne, stałe i spójne dane, które mogą być analizowane w zależności od zmiennej czasu)
 • został niezaimplementowany proces ETL (z języka angielskiego extraction, transformation, loading) oznacza ekstrakcję, transformację i ładowanie danych
 • bezpieczeństwo danych gwarantuje zastosowanie bezpiecznego szyfrowania czyli technologii SSL (zapewnia poufność i integralność transmisji danych, a także uwierzytelnienie serwera, a
  niekiedy również klienta)

 

 


 


© Copyrights, Biuro Rachunkowe PKR, ul. Akacjowa 47, 35-113 Rzeszów