księgowość i rachunkowość
księgowa

Projekty UE

innowacyjna gospodarkaunia europejska

 

FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI

 

W okresie od 1 lipca 2014 roku do 30 czerwca 2015 roku realizujemy projekt:

"Wdrożenie systemu B2B i e-usług z zakresu zaawansowanej analityki finansowej"

finansowany w ramach

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki

Działanie 8.2: Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

 

Wartość projektu: 365.000,00 PLN

Wartość dofinansowania: 255.500,00 PLN

 

Przedmiotem projektu jest nabycie wytworzonej na zamówienie Wnioskodawcy aplikacji Business Intelligence podnoszącej efektywność kooperacji pomiędzy Podkarpacką Kancelarią Rachunkową i jej partnerami biznesowymi. Aplikacja automatyzować będzie proces zaawansowanej analityki finansowej w zakresie wykonywania rozbudowanych analiz i raportów finansowych dla klientów Kancelarii w oparciu o dane wstępnie przetworzone przez system ERP Kancelarii, wspierany przez odrębną aplikację B2B automatyzującą procesy pobierania danych do księgowania (wytworzoną w ramach poprzedniego projektu). System implementować będzie elektroniczną wymianę danych, wdrożona zostanie technologia podpisu elektronicznego.

 

Przedmiotem niniejszego projektu jest działalność z zakresu dostarczania analiz i raportów w obszarze kontroli kluczowych danych finansowych i analizy wskaźnikowej. Wytworzony system będzie platformą niezależną od wdrożonej w poprzednim projekcie aplikacji B2B, lecz będzie z tą aplikacją współpracować. Przedmiotowy projekt dotyczy innego procesu, choć komplementarnego to jednak rozłącznego w stosunku względem procesów objętych poprzednim projektem (dane wyjściowe poprzednich procesów stanowią wejście dla procesu objętego nowym projektem).

 

Zapytania ofertowe. Zobacz więcej ...

 

 

 


 

innowacyjna gospodarkaunia europejska

 

FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI

 

W okresie od 1 lipca 2013 roku do 30 czerwca 2014 roku realizowaliśmy projekt:

"Wdrożenie systemu B2B wspierającego outsourcing procesów biznesowych we współpracy z Partnerami"

finansowany w ramach

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki

Działanie 8.2: Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

 

Wartość projektu: 190.055,00 PLN

Wartość dofinansowania: 130.038,50 PLN

 

Przedmiotem projektu było nabycie rozwiązania informatycznego w postaci systemu B2B poprawiającego efektywność kooperacji pomiędzy Podkarpacką Kancelarią Rachunkową i jej najważniejszymi partnerami biznesowymi. Zakupione rozwiązanie składa się z modułów informatycznych pozwalających na osiągnięcie zaplanowanych funkcjonalności w zakresie określonych obszarów współpracy.

 

Elementem realizacji projektu było opracowanie założeń systemu B2B, jego wykonanie i wdrożenie w Podkarpackiej Kancelarii Rachunkowej oraz zakup i wdrożenie nowego systemu informatycznego (Symfonia Forte). System B2B wykonuje zadania zgodnie z modelem funkcjonalnym systemu B2B oraz audytem technologicznym oprogramowania Symfonia Forte, co zapewni integrację systemową. Projekt obejmował również zakup środków trwałych (serwer, firewall, ups) niezbędnych do funkcjonowania systemu oraz skorzystanie z wymaganych usług doradczych i eksperckich. Działania te miały na celu przeprowadzenie zasadniczej zmiany w modelu wcześniejszej współpracy z klientami, który oparty był o nieefektywną formę i narzędzia kooperacji.

 

Partnerzy użytkują lub posiadają systemy informatyczne od różnych dostawców. Są to jednak jak wykazała wstępna analiza systemy, które nie dają możliwości integracji z zewnętrznymi systemami informatycznymi ze względu na ograniczenia technologiczne (np. brak dostępu do API) lub funkcjonalne (darmowa wersja oprogramowania), stąd też przyjęto model realizacji projektu polegający na wykonaniu i wdrożeniu aplikacji webowej. Poprzez udostępniony Partnerom „panel klienta” możliwa jest realizacja określonych w przedmiotowym biznesplanie procesów biznesowych. System B2B usprawnił współpracę z naszymi kluczowymi partnerami z puntu widzenia naszych obecnych przychodów oraz przyszłego rozwoju naszej kancelarii, stad też jako priorytet traktowalismy wdrożenie rozwiązania. Główną korzyścią płynącą z korzystania z platformy jest znaczne obniżenie kosztów działalności firmy przy jednoczesnym wzroście efektywności organizacji i podniesieniu jakości świadczonych usług.

 

Zapytania ofertowe. Zobacz więcej ...

© Copyrights, Biuro Rachunkowe PKR, ul. Akacjowa 47, 35-113 Rzeszów