księgowość i rachunkowość
księgowa

Ryczałt i karta podatkowa

Formę rozliczenia ryczałtem, inaczej ryczałt od przychodów ewidencjonowanych mają możliwość wybrać:

 • spółki jawne i spółki partnerskie której wspólnikami są wyłącznie osoby wykonujące wolny zawód,
 • spółki cywilne osób fizycznych,
 • osoby fizyczne prowadzące indywidualną działalność gospodarczą.

Wybierając formę ryczałtową, podatek płaci się od osiągniętego przychodu, nie trzeba więc wykazywać rzeczywistych kosztów ani dochodów działalności.

W skład naszych usług wchodzą:

 • prowadzenie ewidencji sprzedaży,
 • sporządzanie rejestrów zakupu towarów i sprzedaży zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług,
 • sporządzanie rocznych deklaracji rozliczeniowych PIT 28,
 • sporządzanie deklaracji VAT 7,
 • rozliczanie właścicieli.

Zalety ryczałtu ewidencjonowanego:

 • niskie koszty usługi prowadzenia ryczałtu,
 • niskie stawki podatku,
 • przy rozpoczynaniu działalności, możliwość określenia wielkości płaconego podatku w poszczególnych miesiącach.

 

Rozliczenie w formie karty podatkowej po otrzymaniu stosownej decyzji z urzędu skarbowego mają możliwość wybrać:

 

 • osoby fizyczne oraz
 • spółki cywilne osób fizycznych,

 

Z tej formy opodatkowania mogą korzystać jedynie podmioty wymienione przez ustawę w odpowiednim załączniku (jest to głównie działalność usługowa lub wytwórczo-usługowa). Ponadto trzeba spełnić jeszcze dodatkowe warunki, takie jak:

 • nieprzekroczenie określonego limitu zatrudnienia pracowników najemnych,
 • nieprowadzenie innej pozarolniczej działalności gospodarczej,
 • nieprowadzenie działalności w tym samym zakresie co małżonek podatnika.

 

Zalety kart podatkowej:

 • niskie koszty usługi prowadzenia ryczałtu,
 • stała kwota podatku,
 • zwolniene od obowiązku prowadzenia ksiąg,
 • składania zeznań podatkowych
 • wpłacania zaliczek.
© Copyrights, Biuro Rachunkowe PKR, ul. Akacjowa 47, 35-113 Rzeszów