księgowość i rachunkowość
księgowa

Księgi handlowe

Do prowadzenia ksiąg handlowych zobowiązani są wszyscy przedsiębiorcy (zgodnie z ustawą o rachunkowości), którzy w poprzednim roku podatkowym osiągnęli przychód przekraczający 1 200 000 EUR.

Prowadzić księgi handlowe muszą również:

 • spółki kapitałowe (akcyjna i z o.o.),
 • spółki osobowe prawa handlowego (spółka jawna, partnerska, komandytowa i komandytowo-akcyjna),
 • spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 1 200 000 EUR.

Prowadzenie ksiąg handlowych wymaga dużego doświadczenia, wiedzy, oraz uprawnień, dlatego jako wykwalifikowani specjaliści jesteśmy w stanie w pełni profesjonalnie zająć się tym skomplikowanym procesem.

W skład naszych usług wchodzą:

 • prowadzenie księgi głównej i pomocniczych,
 • ewidencja środków trwałych,
 • ewidencja wyposażenia,
 • ewidencje podatku od towarów i usług,
 • sporządzenie miesięcznych zestawień obrotów i sald,
 • sprawdzanie dokumentów źródłowych pod kątem wymagań ustawy o rachunkowości,
 • sporządzanie sprawozdań dla Urzędu Statystycznego.

Zalety prowadzenia ksiąg handlowych:

 • całkowita kontrola finansowa firmy,
 • dostosowanie planów kont do specyfiki działalności firmy,
 • bieżąca kontrola zysku na poszczególnych kontraktach,
 • bieżąca kontrola stanów zapasów, zobowiązań i należności.

 

 

© Copyrights, Biuro Rachunkowe PKR, ul. Akacjowa 47, 35-113 Rzeszów