księgowość i rachunkowość
księgowa

Pytania, które warto zadać przed utworzeniem firmy

Co lepsze VAT czy ryczałt?

Dla osób rozpoczynających swoją działalność dospodarczą ryczałt od przychodów jest dobrym rozwiązaniem. Pozwali to przedsiębiorcy na dokładne określenie wielkości płaconego podatku w poszczególnych miesiącach, a co najważniejsze taki przedsiębiorca nie musi składać co miesięcznych deklaracji podatkowych, w przeciwieństwie do płatników VAT.

 

Dodatkowo podatek płaci się od obrotów dzięki czemu można osiągnąć znaczne korzyści fiskalne w stosunku do opodatkowania na innych zasadach.

 

Księgowość jest również mniej skomplikowana niż ma to miejsce przy opodatkowaniu VAT.

 

Jednak w tej formie nie jest możliwe odliczenie poniesionych kosztów. Pamiętać też musimy, że ryczał jest dla osób, które uzyskały przychody ze swojej działalności gospodarczej, w wysokości nie przekraczającej 250 000 euro.

 

 

Jak zdobyć VAT UE?

Jeśli Twoja firma zamierza prowadzić handel wewnątrzwspólnotowy musisz uzyskać status podatnika VAT UE. Rejestracji dokonujesz poprzez złożenie fiskusowi zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R, na podstawie którego informujesz swój urząd skarbowy o wszelkich danych dotyczących prowadzonej przez Ciebie działalności jako podatnik VAT.


Kiedy zgłoszenie VAT-R składasz po raz pierwszy zaznaczasz kwadrat 1, który również zaznaczasz w polu 38, deklarując tym samym, że do zgłoszenia dołączasz deklarację VAT-R/UE ( deklaracja obowiązku podatkowego w zakresie transakcji wewnątrzwspólnotowych ). Jeśli już posiadasz status podatnika czynnego VAT, zaznaczasz kwadrat 2 w polu 4, czyli "Zgłoszenie aktualizacyjne".

Dodatkowo w deklaracji VAT-R/UE musisz umieścić następujące dane: w części A - swoje dane identyfikacyjne, w części B - po pierwsze informujesz o rodzajach transakcji wewnątrzwspólnotowych, jakich zamierzasz dokonywać, zaznaczasz to w pozycji 4. Natomiast przewidywaną datę rozpoczęcia dokonywania tych czynności zaznaczasz w pozycji 5.

UWAGA!
Zgłoszenie rejestracyjne VAT-R/UE musisz złożyć przed dniem wykonania pierwszych czynności, które wymagają posiadania NIP-UE. Swój status podatnika VAT UE otrzymasz w momencie złożenia zgłoszenia rejestracyjnego na druku VAT-R/UE (potwierdzenie tego statusu powinieneś dostać nie później niż 7 dni od złożenia wniosku).

Wzory zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R i VAT-R/UE stanowią załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów z 24 grudnia 2007 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją podatników w zakresie podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 249, poz. 1862).

Dzięki tej rejestracji otrzymasz nowy numer identyfikacji przeznaczony specjalnie na potrzeby wewnątrzwspólnotowych transakcji.

 

 

Obowiązkowe świadczenia ZUS

Przedsiębiorcy, którzy zgodnie z Ustawą rozumiani są jako osoby  prowadzące działalność pozarolniczą, podlegają obowiązkowym ubezpieczeniom. Zgodnie art. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2009r. nr 205, poz. 1585 ze zm.) ubezpieczenia społeczne w Polsce obejmują ubezpieczenia: emerytalne i rentowe. Ubezpieczenia te obowiązują od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności lub współpracy do dnia zaprzestania wykonywania działalności lub współpracy. Zgodnie z art. 6 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych - obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym podlegają osoby fizyczne, które są m.in.:
   

  • pracownikami, z wyłączeniem prokuratorów,
  • osobami wykonującymi pracę nakładczą,
  • członkami rolniczych spółdzielni produkcyjnych i spółdzielni kółek rolniczych,
  • osobami wykonującymi pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy-zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług
  • osobami wykonującymi odpłatnie pracę, na podstawie skierowania do pracy, w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania,
  • osobami pobierającymi zasiłek dla bezrobotnych, świadczenie integracyjne lub stypendium w okresie odbywania szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego w miejscu pracy
  • osobami duchownymi,
  • funkcjonariuszami Służby Celnej,
  • osobami odbywającymi służbę zastępczą,
  • osobami przebywającymi na urlopach wychowawczych lub pobierającymi zasiłek macierzyńsk.


UWAGA!  Ubezpieczenia chorobowe są dobrowolne. 

Źródło: www.zus.pl

 

 

Uwaga: Teksty zamieszczone w dziale "Pytania, które warto zadać przed utworzeniem firmy" mają charakter jedynie informacyjny i nie stanowią źródła prawa. Powyższa lista może nie uwzględniać wszyskich pozycji, ktore mają zastosowanie w poruszanej problematyce. przedstawia najczęściej zadawane pytania związane z rozliczeniem księgowym firmy.

© Copyrights, Biuro Rachunkowe PKR, ul. Akacjowa 47, 35-113 Rzeszów